PRIVACYVERKLARING VAN SALON HANNEKE SKINCARE WELLNESS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Hanneke skincare wellness verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Salon Hanneke skincare wellness, of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon Hanneke skincare wellness verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Salon Hanneke skincare wellness, Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen, 050-301292, KVK 02089133

De salon is bereikbaar via info@salonhanneke.nl of 050-3061292.

 

 1. Welke gegevens verwerkt Salon Hanneke skincare wellness en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres,
 4. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 5. e) Voor – en na foto’s

 

2.2 Salon Hanneke skincare wellness verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Salon Hanneke skincare wellness;
 3. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media en eventuele marketing doeleinden na toestemming.

 

E-mail berichtgeving:

Salon Hanneke skincare wellness gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Salon Hanneke skincare wellness. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Salon Hanneke skincare wellness verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Salon Hanneke skincare wellness passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Salon Hanneke skincare wellness gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Salon Hanneke skincare wellness kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Salon Hanneke skincare wellness zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Salon Hanneke skincare wellness je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Salon Hanneke skincare wellness via info@salonhanneke.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.